Có 1 kết quả:

qǔ zhōng zòu yǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

perfect finish (idiom)