Có 1 kết quả:

Qǔ yáng xiàn

1/1

Qǔ yáng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Quyang county in Baoding 保定[Bao3 ding4], Hebei