Có 1 kết quả:

gēng zú

1/1

gēng zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

soldier (serving alternate watch)