Có 1 kết quả:

gēng xīn bǎn

1/1

gēng xīn bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) new edition
(2) new version
(3) update