Có 1 kết quả:

gēng lóu

1/1

gēng lóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) watch tower
(2) drum tower marking night watches