Có 1 kết quả:

gēng cì

1/1

gēng cì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

one watch (i.e. two-hour period during night)