Có 1 kết quả:

gēng fān

1/1

gēng fān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alternately
(2) by turns

Một số bài thơ có sử dụng