Có 1 kết quả:

gēng dì

1/1

gēng dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to change
(2) to substitute