Có 1 kết quả:

gēng dì ㄍㄥ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to change
(2) to substitute