Có 1 kết quả:

gēng lán

1/1

gēng lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

deep night