Có 1 kết quả:

gēng gāo xìng néng ㄍㄥ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ ㄋㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

high performance