Có 1 kết quả:

gēng gāo xìng néng

1/1

gēng gāo xìng néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high performance