Có 2 kết quả:

Shūshū
Âm Pinyin: Shū, shū
Tổng nét: 10
Bộ: yuē 曰 (+6 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: フ一一一丨一丨フ一一
Thương Hiệt: LGA (中土日)
Unicode: U+66F8
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: thư
Âm Nôm: thư
Âm Nhật (onyomi): ショ (sho)
Âm Nhật (kunyomi): か.く (ka.ku), -が.き (-ga.ki), -がき (-gaki)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: syu1

Tự hình 5

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

shū

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. sách
2. thư tín

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sách. ◎Như: “giáo khoa thư” 教科書 sách giáo khoa, “bách khoa toàn thư” 百科全書 sách từ điển bách khoa.
2. (Danh) Thư tín. ◎Như: “gia thư” 家書 thư nhà. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Nhất nam phụ thư chí, Nhị nam tân chiến tử” 一男附書至, 二男新戰死 (Thạch hào lại 石壕吏) Một đứa con trai gởi thư đến, (Báo tin) hai đứa con trai kia vừa tử trận.
3. (Danh) Lối chữ Hán. ◎Như: “thảo thư” 草書 chữ thảo, “khải thư” 楷書 chữ chân, “lệ thư” 隸書 lối chữ lệ.
4. (Danh) Cách cấu tạo chữ Hán. § Xem “lục thư” 六書.
5. (Danh) Đơn, giấy tờ, văn kiện. ◎Như: “chứng thư” 證書 giấy chứng nhận, “thân thỉnh thư” 申請書 đơn xin.
6. (Danh) Tên gọi tắt của kinh “Thượng Thư” 尚書.
7. (Danh) Họ “Thư”.
8. (Động) Viết. ◎Như: “thỉnh dĩ Trung văn thư tả” 請以中文書寫 xin viết bằng Trung văn.
9. (Động) Ghi chép.

Từ điển Trần Văn Chánh

Sách: 買幾本書 Mua mấy quyển sách;
② Thư: 家書 Thư nhà; 上書 Viết thư trình lên;
③ Văn kiện, giấy tờ, giấy, đơn: 證明書 Chứng minh thư, giấy chứng nhận; 申請書 Đơn xin;
④ Viết: 書寫 Viết;
⑤ Chữ, kiểu chữ: 楷書 Kiểu chữ khải;
⑥ Kinh Thư (nói tắt).

Từ điển Trung-Anh

(1) book
(2) letter
(3) document
(4) CL:本[ben3],冊|册[ce4],部[bu4]
(5) to write

Từ ghép 336

Ā mó sī shū 阿摩司書āi dì měi dūn shū 哀的美敦書bā háng shū 八行書bái miàn shū shēng 白面書生bái pí shū 白皮書bái yín shū 白銀書bǎi kē quán shū 百科全書bǎn shū 板書bāo shū pí 包書皮bǎo shū 寶書bào gào shū 報告書bēi shū 揹書Běi Qí shū 北齊書Běi Sòng sì dà bù shū 北宋四大部書bèi shū 背書Bǐ dé Hòu shū 彼得後書Bǐ dé qián shū 彼得前書bì shū 祕書bì yè zhèng shū 畢業證書biāo shū 標書bīng shū 兵書bǐng bǐ zhí shū 秉筆直書Bó dé lì Tú shū guǎn 博德利圖書館cái wù mì shū 財務秘書cān kǎo shū 參考書cáng shū 藏書cáng shū piào 藏書票cǎo shū 草書chàng xiāo shū 暢銷書chàng yì shū 倡議書Chén shū 陳書chén shù shū 陳述書chéng shū 成書chū shēng zhèng míng shū 出生證明書chū shū 出書chuán shū gē 傳書鴿cí shū 辭書cí shū xué 辭書學cóng shū 叢書Dà xiān zhī shū 大先知書dài shū 代書dàn shū 但書Dàn yǐ lǐ shū 但以理書dì shū 地書diàn zhǐ shū 電紙書diàn zi shū 電子書diào shū dài 掉書袋dìng shū dīng 訂書釘dìng shū jī 訂書機dìng shū zhēn 訂書針dìng shū zhēn 釘書針dú shū 讀書dú shū huì 讀書會dú shū jī 讀書機dú shū rén 讀書人dú wàn juàn shū , xíng wàn lǐ lù 讀萬卷書,行萬里路É bā dǐ yà shū 俄巴底亞書Fàn shū 梵書Féi lì bǐ shū 腓立比書Féi lì mén shū 腓利門書Fěi lǐ bó shū 斐理伯書fén shū 焚書fén shū kēng rú 焚書坑儒fèn bǐ jí shū 奮筆疾書Fó shū 佛書fú yīn shū 福音書fù mì shū zhǎng 副秘書長fù shū ji 副書記Gē lín duō hòu shū 哥林多後書Gē lín duō qián shū 哥林多前書Gē luó xī shū 歌羅西書gōng jù shū 工具書gòu shū quàn 購書券gǔ shū 古書guó jiā tú shū guǎn 國家圖書館guó shū 國書Hā bā gǔ shū 哈巴谷書Hā gāi shū 哈該書Hǎi diàn Tú shū chéng 海澱圖書城hǎi shàng qí shū 海上奇書Hàn shū 漢書Hé xī ā shū 何西阿書Hóng bǎo shū 紅寶書Hòu Hàn shū 後漢書hù bù shàng shū 戶部尚書huán shū 還書huáng sè shū kān 黃色書刊huáng shū 黃書huǐ guò shū 悔過書hūn shū 婚書jí shū 疾書Jiā lā tài shū 加拉太書jiāo shū 教書jiāo shū jiàng 教書匠jiào kē shū 教科書jiè shū dān 借書單jiè shū zhèng 借書證Jìn shū 晉書jìn shū 禁書jīng shū 經書jiù shū 舊書Jiù Táng shū 舊唐書Jiù yuē quán shū 舊約全書jué mìng shū 絕命書K shū K書kǎi shū 楷書kàn shū 看書kěn shū 啃書lán pí shū 藍皮書lèi shū 類書lǐ bù shàng shū 禮部尚書lì shū 隸書Lián hé guó Mì shū chù 聯合國秘書處lián shū 連書Liǎn shū 臉書Liáng shū 梁書Liáng Táng Jìn Hàn Zhōu shū 梁唐晉漢周書liù shū 六書lǜ pí shū 綠皮書lù qǔ tōng zhī shū 錄取通知書Luó mǎ shū 羅馬書Mǎ lā jī shū 瑪拉基書Mí jiā shū 彌迦書mì shū 秘書mì shū zhǎng 秘書長mò shū 默書Nà hóng shū 那鴻書Nán Qí shū 南齊書niàn shū 念書niǎo chóng shū 鳥蟲書niú jiǎo guà shū 牛角掛書nǚ shū 女書pìn shū 聘書píng shū 評書Qí shū 齊書qǐ sù shū 起訴書Qián Hàn shū 前漢書Qián Zhōng shū 錢鐘書qiè jié shū 切結書qín qí shū huà 琴棋書畫qín shū 琴書qíng shū 情書qǐng yuàn shū 請願書qìng bǐ nán shū 罄筆難書qìng zhú nán shū 罄竹難書quán shū 全書Rì běn shū jì 日本書紀Sā jiā lì yà shū 撒迦利亞書Shāng wù Yìn shū guǎn 商務印書館Shàng hǎi Shāng wù yìn shū guǎn 上海商務印書館shàng shū 上書shàng shū 尚書Shàng shū Jīng 尚書經shàng shū láng 尚書郎shēn qǐng shū 申請書shēn sù shū 申訴書shēng míng shū 聲明書shèng xián shū 聖賢書shǐ shū 史書shǒu shū 手書shū àn 書案shū bǎn 書板shū bāo 書包shū bào 書報shū běn 書本shū bù jìn yán 書不盡言shū chóng 書蟲shū chú 書櫥shū dāi zi 書呆子shū dàng 書檔shū diàn 書店shū dú 書牘shū dù 書蠹shū fǎ 書法shū fǎ jiā 書法家shū fáng 書房shū fēng 書風shū gǎo 書稿shū guǎn 書館shū guǎnr 書館兒shū guì 書櫃shū hán 書函shū huà 書畫shū huà jiā 書畫家shū huà zhān 書畫氈shū huì 書會shū jí 書籍shū jǐ 書脊shū jì 書記shū jì 書跡shū ji 書記shū ji chù 書記處shū ji guān 書記官shū jià 書架shū jiǎn 書柬shū jiǎn 書簡shū jiǎo 書角shū jú 書局shū juàn 書卷shū juàn jiǎng 書卷獎shū juàn qì 書卷氣shū kān 書刊shū kù 書庫shū méi 書眉shū miàn 書面shū miàn xǔ kě 書面許可shū miàn yǔ 書面語shū míng 書名shū míng hào 書名號shū mù 書目shū pí 書皮shū píng 書評shū pír 書皮兒shū qiān 書籤shū qiè 書篋shū shè 書社shū shēng 書生shū tán 書壇shū tí 書題shū tǐ 書體shū tíng 書亭shū xiāng 書香shū xiāng mén dì 書香門第shū xiě 書寫shū xiě bù néng zhèng 書寫不能症shū xiě fú hào 書寫符號shū xiě yǔ yán 書寫語言shū xìn 書信shū xìn jí 書信集shū yè 書頁shū yuàn 書院shū yuē 書約shū zhá 書劄shū zhá 書札shū zhāi 書齋shū zhèng 書證shū zhōng zì yǒu huáng jīn wū , shū zhōng zì yǒu yán rú yù 書中自有黃金屋,書中自有顏如玉shū zhuō 書桌shuō míng shū 說明書shuō shū 說書Sì kù Quán shū 四庫全書Sì shū 四書Sòng shū 宋書Sòng sì dà shū 宋四大書Suí shū 隋書Táng shū 唐書Tí duō shū 提多書Tí mó tài hòu shū 提摩太後書Tí mó tài qián shū 提摩太前書tǐ shū 體書tiān shū 天書Tiě sā luó ní jiā hòu shū 帖撒羅尼迦後書Tiě sā luó ní jiā qián shū 帖撒羅尼迦前書tīng jūn yī xí huà , shèng dú shí nián shū 聽君一席話,勝讀十年書tīng shū 聽書tōng shū 通書tóu shū 投書tú shū 圖書tú shū guǎn 圖書館tú shū guǎn lǐ yuán 圖書管理員tú shū guǎn yuán 圖書館員tuī jiàn shū 推薦書wěi rèn shū 委任書wěi shū 偽書wěi tuō shū 委託書Wèi shū 魏書wén shū 文書wén shū chǔ lǐ 文書處理wú qiǎo bù chéng shū 無巧不成書Wǔ jīng Qī shū 武經七書Xī bó lái shū 希伯來書Xī fān yǎ shū 西番雅書xián shū 閒書xiǎo bǎi kē quán shū 小百科全書xiǎo rén shū 小人書xié yì shū 協議書Xīn Táng shū 新唐書Xīn yuē quán shū 新約全書xíng qiān lǐ lù , dú wàn juàn shū 行千里路,讀萬卷書xíng shū 行書xíng wàn lǐ lù , dú wàn juàn shū 行萬里路,讀萬卷書xíng wàn lǐ lù shèng dú wàn juǎn shū 行萬里路勝讀萬捲書xù shū 續書xuān shì shū 宣誓書xué wèi zhèng shū 學位證書xuè shū 血書Yǎ gè shū 雅各書yǎng wū zhù shū 仰屋著書Yē lì mǐ shū 耶利米書yī shū 醫書yí shū 遺書Yǐ fú suǒ shū 以弗所書Yǐ sài yà shū 以賽亞書Yǐ xī jié shū 以西結書yì dìng shū 議定書yì xiàng shū 意向書yì yè zhèng shū 肄業證書yín shū 淫書Yǐng shū Yān shuō 郢書燕說Yóu dà shū 猶大書yǒu shēng shū 有聲書Yuē ěr shū 約珥書Yuē hàn cān shū 約翰參書Yuē hàn èr shū 約翰二書Yuē hàn èr shū 約翰貳書Yuē hàn sān shū 約翰三書Yuē hàn yī shū 約翰一書Yuē hàn yī shū 約翰壹書Yuē ná shū 約拿書Yuē shū yà 約書亞Yuē shū yà jì 約書亞記yùn shū 韻書zhài wù zhèng shū 債務證書zhàn shū 戰書zhāo gǔ shū 招股書zhāo gǔ shuō míng shū 招股說明書zhào shū 詔書zhé jié dú shū 折節讀書zhēn shū 真書zhèng míng shū 證明書zhèng shū 正書zhèng shū 證書zhī shū 支書zhī shū dá lǐ 知書達理zhí shū 直書Zhōng guó Dà Bǎi kē Quán shū Chū bǎn shè 中國大百科全書出版社Zhōu shū 周書zhòu shū 籀書Zhú shū 竺書Zhú shū Jì nián 竹書紀年zhù shū 著書zhù shū lì shuō 著書立說zhuàn shū 篆書zì bái shū 自白書zì shū 字書zǒng shū ji 總書記