Có 1 kết quả:

shū jiǎn

1/1

shū jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 書簡|书简[shu1 jian3]