Có 1 kết quả:

cáo
Âm Pinyin: cáo
Unicode: U+66FA
Tổng nét: 10
Bộ: yuē 曰 (+6 nét)
Hình thái: ⿱𤰔
Nét bút: 一丨フ一丨一丨フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

cáo

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. hai bên nguyên bị (trong vụ kiện)
2. nước Tào

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “tào” 曹.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ tào 曹.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 曹.