Có 1 kết quả:

màn bō yú ㄇㄢˋ ㄅㄛ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ocean sunfish (Mola mola)