Có 1 kết quả:

màn bō yú

1/1

màn bō yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ocean sunfish (Mola mola)