Có 1 kết quả:

màn tú luó

1/1

màn tú luó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mandala (loan, Buddhism)