Có 1 kết quả:

Zēng Guó fān

1/1

Zēng Guó fān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zeng Guofan (1811-1872), Qing dynasty politician and military man