Có 1 kết quả:

Zēng zǐ

1/1

Zēng zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zengzi (505-435 BC), student of Confucius, presumed editor or author of Confucian classic the Great Learning 大學|大学[Da4 xue2]

Một số bài thơ có sử dụng