Có 1 kết quả:

Zēng Xiào gǔ

1/1

Zēng Xiào gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zeng Xiaogu (1873-1937), actor and pioneer of Chinese drama in New Culture style