Có 1 kết quả:

zēng zǔ fù

1/1

zēng zǔ fù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) father's father's father
(2) paternal great-grandfather