Có 1 kết quả:

céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ , chú què Wū Shān bù shì yún

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) there are no rivers to one who has crossed the ocean, and no clouds to one who has passed Mount Wu (idiom)
(2) one who has seen the world doesn't stop at small things