Có 1 kết quả:

tì sǐ guǐ ㄊㄧˋ ㄙˇ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) scapegoat
(2) fall guy