Có 1 kết quả:

huì shì kǎo shì ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ ㄎㄠˇ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

agrégation (exam for teaching diploma in French universities)