Có 1 kết quả:

huì kè ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to receive a visitor

Một số bài thơ có sử dụng