Có 1 kết quả:

huì kè shì ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜˋ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

parlor