Có 1 kết quả:

huì xiōng jiāo yīng ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄥ ㄐㄧㄠ ㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-breasted prinia (Prinia hodgsonii)