Có 1 kết quả:

yuè
Âm Pinyin: yuè
Tổng nét: 4
Bộ: yuè 月 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: ノフ一一
Thương Hiệt: B (月)
Unicode: U+6708
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: nguyệt
Âm Nôm: ngoạt, nguyệt
Âm Nhật (onyomi): ゲツ (getsu), ガツ (gatsu)
Âm Nhật (kunyomi): つき (tsuki)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: jyut6

Tự hình 5

Dị thể 6

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

yuè

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. Mặt Trăng
2. tháng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Mặt trăng, trăng. ◎Như: “tân nguyệt” 新月 trăng mới, “tàn nguyệt” 殘月 trăng tàn, “nhật nguyệt” 日月 mặt trời và mặt trăng.
2. (Danh) Ánh sáng trăng. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Lạc nguyệt mãn ốc lương, Do nghi chiếu nhan sắc” 落月滿屋梁, 猶疑照顏色 (Mộng Lí Bạch 夢李白) Ánh trăng rớt đầy xà nhà, Còn ngờ là (ánh trăng) chiếu trên mặt mũi (của bạn).
3. (Danh) Lượng từ: tháng (một năm có mười hai tháng). ◎Như: “sổ nguyệt thì gian” 數月時間 thời gian khoảng vài tháng.
4. (Danh) Họ “Nguyệt”.
5. (Tính) Tròn như mặt trăng. ◎Như: “nguyệt bính” 月餅 bánh trung thu, “nguyệt cầm” 月琴 đàn nguyệt (hình tròn).
6. (Tính) Mỗi tháng, hằng tháng. ◎Như: “nguyệt san” 月刊 báo ra hằng tháng.

Từ điển Thiều Chửu

① Mặt trăng.
② Tháng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Trăng, mặt trăng, nguyệt: 月食 Nguyệt thực; 月落烏啼霜滿天 Trăng lặn quạ kêu sương toả đầy trời (Trương Kế: Phong kiều dạ bạc);
② Tháng, hàng tháng, nguyệt: 月底 Cuối tháng: 月產量 Sản lượng hàng tháng; 月刊 Nguyệt san;
③ Vật có hình tròn như mặt trăng: 月琴 Đàn nguyệt, cầm trăng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt trăng. Đoạn trường tân thanh có câu: » Chênh chênh bóng nguyệt xế mành, tựa ngồi bên triện một mình thiu thiu « — Một tháng. Thơ Bà Huyện Thanh Quan có câu: » Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt « ( Tuế nguyệt là năm tháng ) — Chỉ người đàn bà con gái. Thơ Hồ Xuân Hương có câu: » Anh đồ tỉnh anh đồ say, sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày « — Cũng chỉ hành động không đứng đắn giữa trai gái. Đoạn trường tân thanh có câu: » Đừng điều nguyệt nọ hoa kia, ngoài ra ai lại tiếc gì với ai « — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Nguyệt.

Từ điển Trung-Anh

(1) moon
(2) month
(3) monthly
(4) CL:個|个[ge4],輪|轮[lun2]

Từ ghép 343

ā yuè hún zǐ shí 阿月浑子实ā yuè hún zǐ shí 阿月渾子實ā yuè hún zǐ shù 阿月浑子树ā yuè hún zǐ shù 阿月渾子樹ā yuè hún zi 阿月浑子ā yuè hún zi 阿月渾子àn yuè 按月bā yuè 八月bā yuè fèn 八月份Bā yuè zhī Guāng 八月之光bàn yuè 半月bàn yuè bǎn 半月板bàn yuè bàn 半月瓣bàn yuè kān 半月刊bāo yuè 包月běn yuè 本月bèn yuè 奔月bì yuè xiū huā 閉月羞花bì yuè xiū huā 闭月羞花bīng hú qiū yuè 冰壶秋月bīng hú qiū yuè 冰壺秋月bīng pí yuè bǐng 冰皮月餅bīng pí yuè bǐng 冰皮月饼bù yuè 步月bù zú yuè 不足月cán dōng là yuè 残冬腊月cán dōng là yuè 殘冬臘月cán yuè 残月cán yuè 殘月cháng nián lěi yuè 常年累月cháng nián lěi yuè 長年累月cháng nián lěi yuè 长年累月chéng nián lěi yuè 成年累月chū yuè 出月chū yuè zi 出月子Chūn jiāng huā yuè yè 春江花月夜dà yuè 大月Dà yuè zhī 大月支Dà yuè zhī 大月氏dài yuè pī xīng 戴月披星dān yuè 单月dān yuè 單月dāng yuè 当月dāng yuè 當月dàng yuè 当月dàng yuè 當月dēng lù yuè qiú 登陆月球dēng lù yuè qiú 登陸月球dēng yuè 登月Dōng yuè 冬月èr yuè 二月èr yuè fèn 二月份fēng huā xuě yuè 風花雪月fēng huā xuě yuè 风花雪月fēng yuè 風月fēng yuè 风月guāng fēng jì yuè 光風霽月guāng fēng jì yuè 光风霁月hǎi dǐ lāo yuè 海底捞月hǎi dǐ lāo yuè 海底撈月hài yuè zi 害月子hōng yún tuō yuè 烘云托月hōng yún tuō yuè 烘雲托月Hóng ní yuè liang 紅泥月亮Hóng ní yuè liang 红泥月亮Hóng xīn yuè 紅新月Hóng xīn yuè 红新月hóu nián mǎ yuè 猴年馬月hóu nián mǎ yuè 猴年马月huā hǎo yuè yuán 花好月圆huā hǎo yuè yuán 花好月圓huā qián yuè xià 花前月下huā róng yuè mào 花容月貌huā zhāo yuè xī 花朝月夕jī nián lěi yuè 积年累月jī nián lěi yuè 積年累月jiǎo yuè 皎月jìn shuǐ lóu tái xiān dé yuè 近水楼台先得月jìn shuǐ lóu tái xiān dé yuè 近水樓臺先得月jīng nián lěi yuè 經年累月jīng nián lěi yuè 经年累月jìng huā shuǐ yuè 鏡花水月jìng huā shuǐ yuè 镜花水月jiǔ tiān lǎn yuè 九天揽月jiǔ tiān lǎn yuè 九天攬月jiǔ yuè 九月jiǔ yuè fèn 九月份Là yuè 腊月Là yuè 臘月Liè shā Hóng sè Shí yuè hào 猎杀红色十月号Liè shā Hóng sè Shí yuè hào 獵殺紅色十月號liú xīng gǎn yuè 流星赶月liú xīng gǎn yuè 流星趕月liù yuè 六月liù yuè fèn 六月份lǘ nián mǎ yuè 驢年馬月lǘ nián mǎ yuè 驴年马月mǎn yuè 满月mǎn yuè 滿月méi yuè 眉月měi yuè 每月mí yuè 弥月mí yuè 彌月mì yuè 蜜月mì yuè jià qī 蜜月假期míng yuè 明月míng yuè qīng fēng 明月清風míng yuè qīng fēng 明月清风nián yuè 年月niú nián mǎ yuè 牛年馬月niú nián mǎ yuè 牛年马月pàn xīng xīng pàn yuè liàng 盼星星盼月亮pī xīng dài yuè 披星带月pī xīng dài yuè 披星帶月pī xīng dài yuè 披星戴月pǐn yuè 品月píng yuè 平月qī yuè 七月qī yuè fèn 七月份qīng fēng míng yuè 清風明月qīng fēng míng yuè 清风明月rì jī yuè lěi 日积月累rì jī yuè lěi 日積月累rì xīn yuè yì 日新月异rì xīn yuè yì 日新月異rì yuè 日月rì yuè chóng guāng 日月重光rì yuè cuō tuó 日月蹉跎rì yuè rú suō 日月如梭rì yuè shí 日月食Rì yuè Tán 日月潭rì yuè wǔ xīng 日月五星rì yuè yùn 日月晕rì yuè yùn 日月暈rù yuè 入月rùn yuè 閏月rùn yuè 闰月sān yuè 三月sān yuè fèn 三月份Sān yuè Jiē 三月街shǎng yuè 賞月shǎng yuè 赏月shàng gè yuè 上个月shàng gè yuè 上個月shàng xián yuè 上弦月shàng yuè 上月shēng zú nián yuè 生卒年月Shí èr yuè 十二月shí èr yuè fèn 十二月份shí jǐ gè yuè 十几个月shí jǐ gè yuè 十幾個月Shí yī yuè 十一月shí yī yuè fèn 十一月份shí yuè 十月shí yuè fèn 十月份Shí yuè Gé mìng 十月革命shù yuè 数月shù yuè 數月shuāng yuè kān 双月刊shuāng yuè kān 雙月刊shuǐ zhōng lāo yuè 水中捞月shuǐ zhōng lāo yuè 水中撈月shuò yuè 朔月sì yuè 四月sì yuè fèn 四月份suì yuè 岁月suì yuè 歲月suì yuè liú shì 岁月流逝suì yuè liú shì 歲月流逝suì yuè rú liú 岁月如流suì yuè rú liú 歲月如流suì yuè rú suō 岁月如梭suì yuè rú suō 歲月如梭suì yuè zhēng róng 岁月峥嵘suì yuè zhēng róng 歲月崢嶸tà yuè 踏月tàn yuè 探月wān yuè xíng tòu jìng 弯月形透镜wān yuè xíng tòu jìng 彎月形透鏡wàng yuè 旺月wàng yuè 望月Wú niú jiàn yuè 吳牛見月Wú niú jiàn yuè 吴牛见月wǔ yuè 五月wǔ yuè fèn 五月份Wǔ yuè jié 五月節Wǔ yuè jié 五月节xià gè yuè 下个月xià gè yuè 下個月xià xián yuè 下弦月xià yuè 下月xián yuè 弦月xián yuè chuāng 弦月窗xīn yuè 新月xīng yuè 星月xún shū yuè sòng 旬輸月送xún shū yuè sòng 旬输月送yān huā fēng yuè 烟花风月yān huā fēng yuè 煙花風月yī yuè 一月yī yuè fèn 一月份yǐ lán wàng yuè 倚栏望月yǐ lán wàng yuè 倚欄望月yín fēng nòng yuè 吟風弄月yín fēng nòng yuè 吟风弄月yíng tū yuè 盈凸月yú yuè 余月Yuán yuè 元月yuán yuè 圆月yuán yuè 圓月yuè bàn 月半yuè bào 月報yuè bào 月报yuè bèi 月孛yuè bǐng 月餅yuè bǐng 月饼yuè chéng 月城yuè chū 月初yuè dǐ 月底yuè dù 月度yuè fèn 月份yuè fèn 月分yuè fèn huì yì 月份会议yuè fèn huì yì 月份會議yuè fèn pái 月份牌yuè fèng 月俸yuè gōng 月供yuè gōng 月宫yuè gōng 月宮yuè gōng 月工yuè guāng 月光yuè guāng shí 月光石yuè guāng yǐn dùn 月光隐遁yuè guāng yǐn dùn 月光隱遁yuè guāng zú 月光族yuè guì 月桂yuè guì guān 月桂冠yuè guì shù 月桂树yuè guì shù 月桂樹yuè guì shù yè 月桂树叶yuè guì shù yè 月桂樹葉yuè guì yè 月桂叶yuè guì yè 月桂葉yuè hǎi 月海yuè hēi 月黑yuè hēi tiān 月黑天yuè huá 月华yuè huá 月華yuè jì 月季yuè jīng 月經yuè jīng 月经yuè jīng diàn 月經墊yuè jīng diàn 月经垫yuè jīng mián shuān 月經棉栓yuè jīng mián shuān 月经棉栓yuè jìng 月径yuè jìng 月徑yuè kān 月刊yuè kēng 月坑yuè kuī 月亏yuè kuī 月虧yuè lán 月蓝yuè lán 月藍yuè lán 月闌yuè lán 月阑yuè lǎo 月老yuè lǐ 月鱧yuè lǐ 月鳢yuè lì 月利yuè lì 月历yuè lì 月曆yuè liàng 月亮yuè liang 月亮yuè lìng 月令yuè lún 月輪yuè lún 月轮yuè máng zhèng 月盲症yuè miǎo 月杪yuè mò 月末yuè nǚ shén 月女神yuè piān shí 月偏食yuè piào 月票yuè pó zi 月婆子yuè qián 月錢yuè qián 月钱yuè qín 月琴yuè qiú 月球yuè qiú chē 月球車yuè qiú chē 月球车yuè quán shí 月全食yuè sǎo 月嫂yuè sè 月色yuè shí 月蚀yuè shí 月蝕yuè shí 月食yuè shì 月事yuè shōu rù 月收入yuè shuò 月朔yuè tái 月台yuè tái 月臺yuè tái mù mén 月台幕門yuè tái mù mén 月台幕门yuè tái piào 月台票yuè tái piào 月臺票yuè tóur 月头儿yuè tóur 月頭兒yuè wěi 月尾yuè xī 月夕yuè xī 月息yuè xià huā qián 月下花前yuè xià lǎo rén 月下老人yuè xià měi rén 月下美人yuè xiàng 月相yuè xīn 月薪yuè yá 月牙yuè yá 月芽yuè yá xíng 月牙形yuè yán 月岩yuè yè 月夜yuè yuè 月月yuè yùn 月晕yuè yùn 月暈yuè zhōng 月中yuè zi 月子yuè zi bìng 月子病zā yuè 匝月Zhāi yuè 斋月Zhāi yuè 齋月Zhēng yuè 正月zhēng yuè chū yī 正月初一zhěng nián lěi yuè 整年累月zhòng xīng cuán yuè 众星攒月zhòng xīng cuán yuè 眾星攢月zhòng xīng gǒng yuè 众星拱月zhòng xīng gǒng yuè 眾星拱月zhòng xīng pěng yuè 众星捧月zhòng xīng pěng yuè 眾星捧月zhú yuè 逐月zú yuè 足月zuò mǎn yuè 做满月zuò mǎn yuè 做滿月zuò yuè 坐月zuò yuè zi 坐月子