Có 1 kết quả:

yuè tái

1/1

yuè tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

railway platform