Có 1 kết quả:

yuè xī

1/1

yuè xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mid-autumn Festival on lunar 15th August

Một số bài thơ có sử dụng