Có 1 kết quả:

yuè pó zi ㄩㄝˋ ㄆㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

woman in late pregnancy (colloquial)