Có 1 kết quả:

yuè lì

1/1

yuè lì

phồn thể

Từ điển phổ thông

lịch ghi các ngày trong tháng

Từ điển Trung-Anh

monthly calendar