Có 1 kết quả:

yuè lán

1/1

yuè lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

light blue