Có 1 kết quả:

yuè lán

1/1

yuè lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the halo of the moon

Một số bài thơ có sử dụng