Có 1 kết quả:

yuè bǐng

1/1

yuè bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mooncake (esp. for the Mid-Autumn Festival)