Có 1 kết quả:

yǒu rén xiǎng nǐ

1/1

yǒu rén xiǎng nǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bless you! (after a sneeze)