Có 1 kết quả:

yǒu láo dé jiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

a good dog deserves a bone (idiom)