Có 1 kết quả:

yǒu zhì qì

1/1

yǒu zhì qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ambitious