Có 1 kết quả:

yǒu zhì zhě shì jìng chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

a really determined person will find a solution (idiom); where there's a will, there's a way