Có 1 kết quả:

yǒu bèi yú

1/1

yǒu bèi yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to go against