Có 1 kết quả:

yǒu qì wú lì ㄧㄡˇ ㄑㄧˋ ㄨˊ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

weakly and without strength (idiom); dispirited