Có 1 kết quả:

yǒu qì pài

1/1

yǒu qì pài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lordly