Có 1 kết quả:

yǒu yān méi

1/1

yǒu yān méi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

smokey coal