Có 1 kết quả:

yǒu guǐ diàn chē ㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) streetcar
(2) tramcar
(3) tram