Có 1 kết quả:

yǒu gōu tāo chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

tapeworm (Taenia solium)