Có 1 kết quả:

yǒu yīn yǐng

1/1

yǒu yīn yǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shadowy