Có 1 kết quả:

péng dǎng

1/1

péng dǎng

giản thể

Từ điển phổ thông

bọn, lũ, băng, phường

Từ điển Trung-Anh

clique