Có 1 kết quả:

fú sāng

1/1

fú sāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

in mourning