Có 1 kết quả:

fú wù guǎng gào xié yì ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Service Advertisement Protocol
(2) SAP