Có 1 kết quả:

fú wù fèi ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄈㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) service charge
(2) cover charge