Có 1 kết quả:

fú yào

1/1

fú yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take medicine